Friendship

Malagasy Proverb

Ny ahiahy tsy ihavanana.
Distrust gets in the way of friendship.